Подкрепете надрегионалната концепция с водещ партньор Община Бургас, която успешно премина етапа на оценка на административно съответствие и допустимост по Приоритет "Интегрирано териториално развитие на регионите".
Областен информационен център – Бургас, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие за Югоизточен регион стартира провеждането на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Бургас.

Канят се всички заинтересованите страни да изразят мнение по време на самите обсъждания или чрез попълване на предоставените онлайн анкетни форми. Гражданската подкрепа е важна част от оценката и класирането на проектните идеи, които ще променят облика на нашия регион с фокус върху конкретни териториални потенциали.

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0042 “История, съвременност и бъдеще в хармония. Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.“, с водещ партньор община Бургас, ще се проведе на:

16.04.2024 г. от 11:00 ч. в зала на експозицията, Туристически комплекс “Акве Калиде”, кв. "Ветрен", Минерални бани.

"КИТИ включва инвестиции в изграждане на съвременна научно-образователна инфраструктура чрез изграждане на иновативен, високотехнологичен, академичен център с международен кампусен комплекс на територията на Община Бургас. Позиционирането на център за иновации и научноизследователска дейност ще превърне Югоизточния регион за планиране в иновативна долина, развиваща ИКТ индустрията, синята и кръгова икономика и климатичен мениджмънт и ще има силен акцент върху икономическото развитие и устойчивост. Изграждането на международен архео-екологичен комплекс на територията на парк Минерални бани, Бургас, в близост до най-значимия археологически обект на територията на общината - античният и средновековен град Акве Калиде цели споделяне на ресурсите с научноизследователска цел, подобряване на начините за изучаване на историята и културата чрез експериментална археология и високотехнологични средства, постигане на кросдисциплинарност на изследванията и разработките, както и повишаване на капацитета на предлаганите креативни и рекреативни услуги в полза на посетителя", заявяват от Общината.

Линк към презентация на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0042 “История, съвременност и бъдеще в хармония. Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.“: https://docs.google.com/presentation/d/1OE5NC5wnz2OJ2pQqG_UU0hPdkV8N1Q6FaNMO93di3UI/edit?usp=sharing

Приканваме ви да попълните онлайн анкета и да оставите мнение и препоръки за КИТИ BG16FFPR003-2.001-0042 “История, съвременност и бъдеще в хармония. Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-w2hZRGPjd3ZAt5Ng-a5HcwtAvXcXJN26OQSobPtaO0smkA/viewform?usp=sf_link