Цените на жилищата в страната са се увеличили с 1,2% през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие.
Най-голямо увеличение е регистрирано в град Стара Загора (+8,2%), следван от градовете Бургас (+6,3%) и Варна (+1,7%). Намаление е регистрирано в град Пловдив (-0,5%) и град София (-0,1%).
През четвъртото тримесечие на 2023 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 10,1% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година.