На здравето на стомашно-чревната система и на диагностиката на диабет е посветена кампанията със специализирани анализи на „ЛИНА” през месеците март и април 2024 г. Целта на тази инициатива е да направи молекулярни и имунологични изследвания, помагащи при диагностициране на различни състояния, по-достъпни за пациентите.

Анализите се извършват в самостоятелните филиали на лабораторията в страната. Какво включват те?

Чревен микробиом Enteroflor Kiddy (измерване на 42 специфични показателя) на намалена цена от 230.00 лв. на 188.00 лв.

Чрез този тест „ЛИНА“ предоставя възможност за характеризиране на чревния микробиом на децата до 14 г. Анализът се препоръчва при: продължителни чревни разстройства с неизвестна причина; чревна дисфункция при деца на интензивна антибиотична, имуносупресивна, хормонална или химиотерапия; дълъг период на възстановяване след остри чревни инфекции; алергични заболявания (атопичен дерматит, бронхиална астма и др.), които са трудни за лечение; деца, родени на фона на вътрематочна инфекция; ранно хранене с адаптирано мляко; непоносимост към съставки на кърмата; имунодефицитни състояния; бавно следродилно наддаване или загуба на тегло; стоматит; контрол на развитието на чревната микробиота при деца през първата година от живота.

Основни маркери на Enteroflor Kiddy са: количествена оценка на представителите на нормалната микробиота, условно патогенната микробиота и гъбичките от род Candida; оценка на разнообразието на нормалната микробиота; определяне на броя на бифидобактериите и лактобацилите; идентифициране на видовете бифидобактерии; изчисляване на отношението Firmicutes/Bacteroidetes; оценка на наличието на представители на Bacteroidetes; определяне на фактори на патогенност и резистентност.

Препоръчва се анализът да се извърши не по-рано от 2 дни след края на приема на ентеросорбенти, пробиотици и пребиотици. Събира се една мерителна лъжичка пресни изпражнения или мекониум в контейнер, който се затваря плътно. Съхранението е на стайна температура (18-25 °C) за не повече от 6 часа. Ако се налага забавяне, пробата може да се постави в хладилник (2-8 °C) и да се достави в лабораторията в рамките на 3 дни.

Панел чревни инфекции (13 патогена) real-time PCR на намалена цена от 160.00 лв. на 128.00 лв.

Този панел е изключително полезен в избора на правилно лечение, защото в една проба може да се открият вирусите, бактериите и паразитите, които са най-чести причинители на гастроентерит. Изследването се извършва от фецес чрез генетичен метод и се отличава с голяма прецизност. Друга характеристика на анализа е едновременното търсене на 13 патогена, разпределени в три групи:

-Вируси: Rоtavirus, Adenоvirus, Astrоvirus, Nоrovirus, Sapоvirus

-Бактерии: Campylоbacter, Salmоnella, Shigellа, Ентероинвазивни Escherichia coli (EIEC), Yersinia enterоcolitica

-Паразити: Giаrdia lamblia, Cryptоsporidium, Entamоeba histolytica

Този панел е незаменим инструмент в диагностиката и проследяването на пациенти с чревни инфекции. Ето някои от основните симптоми и ситуации, при които е уместно да посетите лабораторията: диария, патологични примеси, припокриващи се симптоми и др.

За да се получат точни и надеждни резултати, е необходимо пациентите да изпълнят следните указания! Пробата за изследване се събира от фецес в стерилен контейнер. Взема се материал от няколко участъка, включително и от такива със слуз. Избягват се участъци с кръв. Пробата не трябва да се замърсява с урина или вода. До 2 часа от вземането на материала транспортът е на стайна температура. Ако се налага по-дълго съхраняване на пробата, трябва да се постави в хладилник.

Зонулин (чревна пропускливост) и калпротектин – количествен на намалена цена от 159.00 лв. на 108.00 лв.

Зонулинът е белтък, който поддържа и регулира стабилността на чревната бариера и служи като лабораторен маркер за оценка на чревната пропускливост. Макромолекулите, навлизащи в кръвния поток през чревната стена поради повишена пропускливост, могат да предизвикат имунен отговор на организма, причинявайки възпаление.

Много автоимунни заболявания, включително цьолиакия, захарен диабет тип I, множествена склероза, ревматоиден артрит, селективен Ig A дефицит, автоимунен тиреоидит, автоимунни чернодробни заболявания, както и дисбаланс на чревната флора могат да доведат до повишение на нивата на зонулин. Повишената чревна пропускливост може да се прояви освен с чревни симптоми, също и с кожни прояви /екзема или псориазис /, психични заболявания, аутизъм, депресия и др.

Калпротектинът е белтък, произвеждан в левкоцитите, като нивата му в изпражненията са пропорционални на броя на левкоцитите, които навлизат в червата. Измерването на неговите концентрации е удобен, неинвазивен начин за диагностициране на възпалително заболяване на червата и разграничаването му от синдрома на раздразнените черва, при който няма възпаление на стомашно-чревната лигавица.

За изследване на фекален калпротектин и фекален зонулин е необходима фекална проба (25-30 гр.). Пробата не трябва де е докосвала тоалетната чиния. Тя трябва да бъде донесена в лабораторията най-късно до четвъртия час след отделянето. Ако това не е възможно, трябва да се съхранява в хладилник.

Специализирана диагностика при диабет: C – Пептид; Proinsulin; anti GAD 65 (анти GAD 65 антитела ) количествен на намалена цена от 142.00 лв. на 99.00 лв.

Тези изследвания дават възможност за по-детайлна оценка на ендокринната функция на панкреаса. Подходящи са за пациенти с диабет като подпомагат уточняването на типа диабет и оценката на ефикасността от лечението. Полезен диагностичен подход при изясняване на причината за тежки хипогликемични състояния и диагностицирането на някои тумори на панкреаса.

Повече за анализите в пакета

Проинсулинът се произвежда от бета-клетките на панкреаса и е основната форма на съхранение на инсулина. Голяма част от него се разгражда, което води до образуването на С-пептид и инсулин в еквимоларни количества. Една много малка част се освобождава в кръвта неразградена. При развитие на злокачествени тумори на панкреаса, настъпва промяна в секрецията на проинсулин, който се отделя в много големи количества.

Кога може да се назначи изследване на проинсулин?

-При съмнения за бета-клетъчен тумор (инсулином). Това е тумор на клетките на панкреаса, които произвеждат инсулин, който води до неговото свръх производство и се проявява с много ниски стойности на кръвната захар. Нивата на проинсулин са важни за диагностиката и проследяване на лечението на инсулиноми.

-Оценка на инсулиновата резистентност – в случаите, когато има съмнение за диабет тип 2 или други инсулин-резистентни заболявания като метаболитен синдром, синдром на поликистозни яйчници и др.

-Диференциална диагноза – за разграничаване на видовете диабет или за разграничаване на екзогенно (от инжекции) или ендогенно (произведено от организма) производство на инсулин.

Концентрациите на инсулин и С-пептид са тясно свързани, но не са идентични. Нивото на С-пептида е по-стабилен индикатор за секрецията на инсулина от бързо променящото се ниво на самия инсулин. Друго предимство на С-пептида е че чрез него може да се разграничи ендогенният инсулин от този, въведен в организма чрез инжекции, тъй като исулиновите препарати, използвани при лечение на диабет, не съдържат С-пептид. Това позволява чрез този показател да се оценява функцията на панкреаса при пациенти, приемащи инсулин.

Тестът GAD-65 е специализиран серологичен анализ за откриване наличието на антитела срещу ензима глутамат декарбоксилаза-65, който е ключов компонент в производството на невротрансмитера гама-аминомаслена киселина. Тестът служи като отличителен белег за автоимунно медиирано разрушаване на бета-клетките на панкреаса, водещо да развитие на диабет 1-ви тип. Не всеки положителен тест за GAD-65 обаче означава диагноза диабет 1-ви тип. Такъв резултат показва един по-висок риск от общата популация за развитие на диабет, което може да се отложи във времето с редовен контрол и здравословен начин на живот. Тези антитела могат да бъдат открити години преди развитието на клинични признаци на диабет тип 1.

Важно условие при изследване на показателите от тази профилактична кампания е да бъдат извършени задължително на гладно. Някои лекарства като сулфанилурейни препарати могат да повлияят резултатите и приемът им трябва да бъде отчетен при интерпретация.

Таксата манипулация/транспортна среда за изследванията е 2 лв.