Работодателите в България могат да продължат да наемат украински граждани, след като със свое решение от 25 януари 2024 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила за тях, съобщиха от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

Остава задължението на работодателите да информират Инспекцията по труда за започналите работа украинци, които по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се явяват граждани от трети държави, посочиха още от изпълнителната агенция.

Приетото от правителството решение е в съответствие с решение на Европейската комисия (ЕК) за удължаване действието на Директивата за временна закрила, поясниха от ИА ГИТ и уточниха, че с друго решение на българското правителство от 1 февруари 2024 г. срокът на валидност на регистрационните карти на чужденци с предоставена временна закрила, който изтича до 4 март 2024 г., се удължава до 4 март 2025 г.


От Инспекцията по труда напомниха, че за наетите от българските работодатели работници и служители от Украйна следва да се осигурят еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство.

В помощ на украинските граждани, търсещи работа в България, от Главната инспекция по труда е разработена брошура с информация за основните трудови права, свързани с работното време, заплащането на труда, отпуските и др. Отбелязани са и документите, които работодателят е задължен да им предостави преди започване на работа, за да могат при необходимост те да потърсят защита на правата си. Брошурата е на български, украински, английски и руски език.

При въпроси от страна на украинските граждани е на разположение и електронната поща BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg. На посочения имейл експертите на ИА ГИТ отговарят на зададените въпроси, като за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка. Имейлът е публикуван в сайта на Инспекцията по труда, в рубриката „Контакти“, както и в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на чужденци на територията на Р България“, информираха още от институцията.

Пред ноември на среща с посланика на Украйна Олеся Илашчук министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова каза, че България подготвя нови мерки с цел да осигури пълноценната интеграция на украински граждани в обществото. Те трябва да почувстват не само, че са защитени, но и че са напълно приети в страната ни, заяви социалният министър.

Мерките ще включват дейности за интеграция на пазара на труда, подкрепа за образованието на децата, обучение на възрастни хора, както и възможности за социално подпомагане, обясни заместник-министър Гинка Машова, която също участва в разговора заедно с експерти от Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Украинският посланик благодари за усилията и предприетите мерки за адаптацията и интеграцията на украинските бежанци в България.
(БТА)