Цената на тока за бита от 1 юли 2024 г. ще бъде определяна с тарифа на Министерски съвет (МС). Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) вече няма да определя тарифите на тока за домакинствата, гласят промени в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, които са пуснати за обществено обсъждане.
Министерският съвет ще определя базова стойност на електрическа енергия за 1 MWh, която ще плащат битовите потребители, към която ще бъдат добавяни 7% за електроразпределителните дружества (ЕРП-та), предвижда новата наредба.
Надбавката от 7% “включва икономически обосновани разходи и възвръщаемост за дейността “снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител”, както и разходи за балансиране, и се определя като обща стойност, без да се посочва конкретният размер на елементите, които я формират”, гласят предложените нови текстове от наредбата, уточнява "Труд".
В момента цените на тока за домакинствата малко се различават за трите големи ЕРП-та, които доставят електроенергия за домакинствата в различните райони на страната. От 1 юли правителството ще определя цените на тока за бита и вероятно тарифите ще бъдат едни и същи за цялата страна. Надбавката за ЕРП-та също ще бъдат еднакви - в размер на 7 на сто.
Като в наредбата специално е написано, че когато Министерският съвет не определя базовата цена за домакинствата, което е планирано да стане още от края на 2025 г., надбавката за ЕВР-та ще бъде в размер на 7% прогнозната пазарна цена на тока. Така всъщност приходите на ЕРП-та ще бъдат гарантирани след като от 1 януари 2026 г. домакинствата започната да плащат по пазарни цени на тока.
Промените в Закона за енергетиката, които бяха направени в края на миналата година, дават възможност от 1 юли 2024 г. цените на тока за бита да бъдат определяни или с решение на парламента заедно с гласуването на държавния бюджет за съответната година, или с програма на Министерски съвет.
Цените на тока не бяха включени в Закона за държавния бюджет за 2024 г. и затова предстои да бъдат определени от правителството.
В момента КЕВР е определил крайната цена на тока за бита заедно със всички компоненти в нея - за производителите на електроенергия и за ЕРП-та. А от 1 юли Министерският съвет ще определя само базовата стойност на електрическа енергия за 1 MWh, а за ЕРП-та ще има надбавка в размер на 7 на сто.
Министерският съвет има огром­на свобода при определянето на цените на това. В Закона за енергетиката няма никакви критерии, от които правителството да се ръководи колко да плащат хората за ток. Това означава, че решението ще бъде изцяло политическо.
Същевременно от 1 юли ЕРП-та ще купуват ток за домакинствата на свободния пазар. Тоест ще купуват електроенергия по пазарни цени и ще я продават на домакинствата по фиксирани. Идеята е този механизъм да действа поне година и половина - до края на 2025 г. След това домакинствата ще плащат пазарни цени на тока, завишени със 7 на сто за ЕРП-та, става ясно от подготвените промени в наредбата.
В преходния период от 1 юли 2024 г. до края на 2025 г., ако фиксираните цени на тока за бита са по-ниски от пазарните, ЕРП-та ще получават компенсации от Фонд “Сигурност на електроенергийната система”. А ако пазарните цени са по-ниски от фиксираните, събраните допълнителни приходи от ЕРП-та от продажбата на ток на домакинствата ще влизат във Фонд “Сигурност на електроенергийната система”.