"Всеки жител на община Бургас над 65 г. може да участва в програмата „бургаска сребърна общност“ /БСО/ и получава карта за привилегии, която му дава право на отстъпки в обектите на търговските дружества, които са се включили в програмата. Община Бургас ще се превърне в най-приятелската Община за възрастни хора в страната и ще даде добър личен пример за останалите общини в областта на грижата за възрастните." Това предложение на общинските съветници от групата на КОД - Български възход бе подкрепено от местния парламент на днешното му заседание.

„Насърчаването на достъпа на възрастните хора (чрез осигуряването на преференциални цени) до обучителни курсове, социални услуги, здравни услуги, културни мероприятия, заведения, търговски обекти, услуги за спорт и красота ще им позволи да останат активни и пълноценно да участват в обществения живот. Това от своя страна ще окаже благоприятно въздействие върху тяхното физическо и психично здраве. Община Бургас ще бъде основният партньор в програмата „бургаска сребърна общност“ /БСО/ и ще определи кои общински търговски дружества и предприятия, както и административни услуги ще включи в програмата. Търговските дружества, които ще се включат в програмата могат сами да определят % отстъпка, който ще предоставят, като той не може да бъде по- малък от 5%.“, става ясно от мотивите в докладната.