През четвъртото тримесечие на миналата година в област Бургас е започнало строителството на 1284 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст с над 33% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. За същия период на предходната година започнатите нови жилища в областта са 962. Голям е ръстът на строителството и в област Благоевград. Само в рамките на едно тримесечие е започнало строителството на 476 жилища, което е с 83,8% повече спрямо същия период на предходната година, когато в областта е започнало изграждането на 259 къщи и апартаменти.
През четвъртото тримесечие на миналата година област Бургас е на второ място по започнато ново жилищно строителство. На първо място за четвърто поредно тримесечие е София-столица със започнати 2049 къщи и апартаменти, след като в края на предходната година първото място беше за Варна. Ръстът на започнатото строителство на жилища в столицата е с 28,8% спрямо същото тримесечие на предходната година. На трето място по започнало ново строителство е област Варна, където е стартирало изграждането на 957 къщи и апартаменти. Четвъртата позиция е за Пловдив (с 837 започнати жилища), а на пето място е Кърджали.
Източник: Труд