За петте магазина в Бургас инвестициите на веригата до момента надхвърлят 41 млн. лв.

Близо 36 млн. лв. е ефектът от търговската дейност на Лидл България в община Бургас само за година, се посочва в анализа на Института за пазарна икономика (ИПИ) за въздействието на веригата върху икономиките на шестте най-големи общини в страната за 2022 г.
Обектите на
Lidl в морската община са общо пет, като инвестициите на компанията в тях до момента надхвърлят 41 млн. лв.

Преки и непреки ефекти към икономиката на Бургас

Съвкупният принос на компанията към икономиката на общината се формира чрез преките и непреките ефекти от нейната дейност. Според методологията на ИПИ преките ефекти се постигат както чрез плащанията към производители и доставчици на стоки от областта, така и чрез инвестициите, разходите за персонал и тези за външни услуги по текущата издръжка на мрежата от търговски обекти. За Бургас стойността на преките ефекти от дейността на Лидл България за 2022 г. е над 21 млн. лв.
В допълнение, дейността на производителите и доставчиците, обслужващи Лидл България, увеличава търсенето на стоки, материали, услуги и труд в региона, като по този начин мултиплицира първоначалния пряк ефект. Потреблението на домакинствата на наетите в компанията, също дава последващо вторично въздействие. Общите допълнителни (вторични) ефекти от дейността на Лидл България в Бургас и областта достигат близо 15 млн. лв. за 2022 година.
Така съвкупният принос към икономиката на община Бургас от дейността на Lidl само за 2022 г. възлиза на близо 36 млн. лв.

Принос чрез инвестиции

Във всеки от досегашните си обект в общината, до момента
Lidl в инвестирала средно 8,3 мл. лв. Само за две години (2021 и 2022 г.) за обновяване и модернизация на магазините си в Бургас компанията е вложила 2 млн. лева.

Принос като работодател

През 2022 г. средногодишният брой на заетите в Lidl в града е 131 души, а към декември 2022 г. те са 138 души. Спрямо 2021 г. повишението е със 17%. За сравнение, наетите в страната намаляват с 2% през 2022 г., а тези само в сектора на търговията – с 1%. Това показва, че Лидл България продължава да създава допълнителни работни места при свиваща се заетост на регионалния пазар на труда и особено в сектора на търговията.
В сектора на търговията. средната брутна заплата на работещите в Лидл България в Бургас през 2022 г. е с 65% по-висока от тази в страната и със 126% от тази в общината.

Принос през закупуване на местни стоки и услуги

Икономическото въздействието на Лидл България в Бургас включва и търсенето на стоки, които компанията поръчва на производители и доставчици от областта. През 2022 г. местни компании доставят на Lidl (както за вътрешния пазар, така и за обектите на веригата в цяла Европа) стоки за близо 16 млн. лева. Най-висока е стойността на доставките на плодове и зеленчуци – над половината от целия размер. Останалата част от доставките включва продукти от производители и доставчици на алкохолни напитки, захарни изделия, риба и рибни продукти.

Принос като данъкоплатец

Лидл България играе все по-важна роля като устойчив и значим данъкоплатец в общините, в които извършва своята дейност. Приносът на компанията в бюджета на община Бургас за 2021 г. е над 204 хил. лева. Ежегодно Лидл България допринася са около 0,2% от собствения приход на общината. Откриването на всеки нов обект увеличава тези показатели.