В България 22,5% от хората нямат достатъчно пари, за да отопляват добре дома си, обявиха от Евростат. Страната ни е на първо място в ЕС по този показател. След нас са Кипър, където 19,2% от хората нямат възможност да отопляват дома си, и Словения с 18,7%.

Средно за страните от ЕС само 9,3% от населението не могат да отопляват жилището си. Най-добре са във Финландия, където само 1,4% от хората имат проблем с парите за отопление, и Люксембург с 2,6%.

България е и сред страните, в които плащането на битовите сметки и наемите са проблем за голяма част от населението.

Средно за ЕС само 8,7% от хората дават над 40% от всичките си разходи за дома, което означава, че тези разходи са твърде голямо бреме за тях. Разходите за дома са най-голямо бреме в Гърция. Там 26,7% от хората дават над 40% от разходите си за дома. Други страни, в които плащането на битови сметки и наеми е над 10% от разходите на домакинствата, са Холандия (10%), Германия (11,8%), Дания (14,7%), България (15,1%) и Люксембург (15,2%).