Дигиталните паспорти ще бъдат задължителни за всички електрически превозни средства, които ще бъдат пуснати в продажба в ЕС от февруари 2027 г.

Бъдещият автомобилен паспорт е цифров документ, свързан с VIN номера и QR код, който при сканиране ще разкрие подробна информация за колата като източника на суровини за производството на въпросния автомобил, но също така и информация, свързана с експлоатацията на превозното средство, като например състоянието и капацитета на батерията.

Паспортът за електрическите возила е част от новия регламент на ЕС, свързан с батериите, който изисква производителите на батерии или автомобилите (в зависимост от това кой е произвел батерията)

да разкриват въглеродните емисии от производството

и постепенно да включват по-големи дялове на рециклирани материали в периода до 2035 г., когато ЕС ще забрани продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Така нареченият паспорт на акумулатора ще следва пътя на батерията от извличането на суровините през обработката и производството на клетки до рециклирането или използването за други цели след полезния ѝ живот в автомобила.

По-голямата прозрачност ще идентифицира легалните вериги за доставки, но също така ще разкрие информация за произхода на самите батерии. Особено чувствителна е темата за мините, от които се добиват редки метали за производството на батерии, където деца често работят при изключително тежки условия.

“Много производители не познават веригата за доставки и често доставчиците се сменят около три или четири пъти годишно въз основа на договори, които, особено в сегмента от средния клас автомобили, се променят на базата на по-ниски разходи”, казва Елън Кери, ръководител на външните работи на Circulor, организация, която следи веригата за доставки и паспортизирането на батериите.

Кери разкрива пред британското издание Autocar, че паспортите ще струват между 7 и 13 евро на батерия

Те ще носят информация за произхода на кобалт, литий, никел и калай, включително геолокация на източника (рудника), маса и метод на преработка.

В същото време производителите ще имат възможност да прегледат напълно цялата информация в паспорта, докато друга налична информация ще бъде ограничена.

“Не всеки може да види едни и същи данни. Производителят на автомобила може да види всичко. Купувачът на колата може да разчита само на обща информация, може би малко за веригата за доставки и със сигурност състоянието на капацитета и “здравословното” състояние на батерията”, уточнява Кери.

Паспортите на батерията също могат да бъдат настроени така, че да заобикалят първоначалната верига за доставки и производствените елементи и вместо това да се фокусират върху всичко, което се случва с батерията от производството нататък.

Кери ги нарича “голи паспорти на батерии” и обяснява, че те са предназначени за пазари, които поставят по-голям акцент върху купувачите на употребявани коли и използват остатъчните стойности на електромобилите.

Европейските власти все още не са уточнили точно каква информация трябва да съдържа паспортът на батерията, но тригодишен проект на стойност 27 милиона евро, наречен Battery Pass Consortium, дефинира точно това.

Водени от компанията Systemiq, която се финансира от Германското федерално министерство по икономическите въпроси и климатичните действия, 11-те партньори на проекта включват и автомобилни производители като Audi и BMW, както и Circulor като технологично ръководство.

Те са предложили да се включат 90 части информация в паспорта в седем категории: обща информация за батерията и производителя; съответствие, сертификати и етикет; въглероден отпечатък на батерията; надлежна проверка на веригата за доставки; материали и състав на батерията; циркулярност и ефективност на ресурсите; производителност и издръжливост.

Въпреки че няма да се изискват в САЩ, бъдещите паспорти могат да служат като доказателство, че дадена електрическа кола отговаря на изискванията за данъчни кредити за чисти превозни средства, които осигуряват до 7500 долара бонус в зависимост от автомобила и неговите емисии.