Професионалният фолклорен ансамбъл „Странджа“ обявява конкурс за танцьори /мъже и жени/ и за оркестранти с инструментите гъдулка и тамбура.

Кандидатите за танцьори трябва да са на възраст до 25 години с минимум средно образование и изисквания:

- Две танцови комбинации от различни фолклорни региони;

- Въртене по диагонал (ляв или десен) по избор;

- Ритмика;

- Преглед на двигателните и танцувални култура и памет;

- Физически данни;

- Визия;

- Артистичност и импровизационни умения.

Желаещите да кандидатстват за оркестранти следва да са до 35-годишна възраст, да имат средно специално образование и да отговарят на изискванията:

- Три кратки изпълнения (бавна мелодия, равноделен и неравноделен размер);

- Прима виста.

Конкурсът ще се проведе на 09.02.2024 г. от 11.00 часа в сградата на Младежкия културен център на ул. „Уилям Гладстон“ № 39.

* За допълнителна информация можете да позвъните на тел.: 0878 757 281.