26 0000 обаждания са постъпили на Националната телефонна линия за деца през 2023 г. 8 000 от тях са за оказване на подкрепа, а над 4 000 са от деца.
„Сигналите се увеличават с много малък процент, може би с 3% . През 2021 г. те бяха 709. Обажданията имат един вид цикличност. Най-много са обажданията през месеците януари, август, тогава най-често се случва, че родителите са в отпуск, нарушават се правата. Когато се взема детето, то не се връща навреме”, обясни Георги Иванов, държавен експерт и психолог в ДАЗД.Най-малко са обажданията преди празниците. „Тенденцията е такава, че ако през 2021 г. обажданията бяха около 9 000 само от деца, сега са наполовина. Тоест обаждат се родители, съседи, от 112, обаждат се лекари лични”, допълни Георги Иванов.
Обаждат се и граждани, за да съобщят за просещи деца. „Обаждат се съседи, които са чули тревожен силен шум в съседния апартамент или плач на дете, което говори за абсолютна нетърпимост на обществото към насилието на деца въобще”, обясни още Георги Иванов.
Самите деца се обаждат, за да попитат как да комуникират правилно с връстниците си или с родителите си.