Ново НПО „Силата на младите“, което си поставя за цел да мотивира и помага на младежите да развиват потенциала си успешно, бе официално представено в Международния младежки център в Бургас в събота. Учредителите на организацията са 7 образовани, енергични и усмихнати млади хора.

„Ще инвестираме в учебните програми, стажантските практики и стипедии, съвременните технологии. Ще създаваме общество, което се основава на солидаронст и взаимопомощ. За нас това е изключително важно, защото сме на мнение, че колкото сме повече и сме задружни, колкото се обединяваме около една идея, то тя ще стане реалност и ще бъде перфектна. Създаването на общност и комуникацията помежду ни е изключително важна част, всеки с всеки е равен, всеки си дава енергията и идеите“, каза Михаела Бошева, която е един от учредителите.

„Много важна част е личностното развитие на хората. Планираме всеки месец нашата организация да прави събирания, на които да черпим всичко, което трябва да знаем за нуждите на младите хора. Искаме да създадем една мрежа от хора, която и да е за подкрепа и взаимопомощ“, каза Артьом Анатолиевич, известен сред младите хора като Арти.

„Ще се стараем да помогнем на всеки млад човек да развива потенциала си, а не да изпада в крайни точки и фази, които водят до огромни последици“, допълни Михаела Бошева.

На представянето присъстваха и зам. кметът по култура Диана Саватева и председателят на комисията по култура към Общинския съвет Веселин Пренеров, които заявиха готовност да подпомагат с опит и знания младите хора.

„Силата на младите“ представи и първите си инициативи. Една от тях е провеждането на иновативен лагер, чрез който младите хора да излязат от хотелите и заведенията, както и от социалните мрежи и да обменят идеи в близка до природата обстановка.

Форум за млади предприемачи, екологична инициатива, кампания „Младежко здраве“ и Студентски фестивал – това са част от първите проекти на организацията.

„Учредяването на НПО "Силата на младите" е резултат от нашето силно ангажиране с обществените въпроси и стремежа ни да допринесем за подобряването на обществото. Вярваме в огромния потенциал, който младежта носи. Реагираме на конкретни социални, образователни и икономически предизвикателства, пред които се изправят младите хора.“, добавиха учредителите.

Николай Бойчев, Михаела Бошева и Артьом Анатолиевич представиха целите и първите проекти на новото НПО "Силата на младите"