Неизползваните дни от платения годишен отпуск за 2021-ва година могат да се ползват до края на тази година. Това напомнят от Главната инспекция по труда.
Това става с разрешение на работодателя - без значение дали дните са отложени, или не за следващата календарна година.
Според трудовото законодателство платеният годишен отпуск не може да се компенсира с парични обезщетения. Такива се изплащат само при прекратяване на трудовия договор за всичките дни отпуск, непогасени по давност.
Неизползваните дни от годишният отпуск за 2022 година могат да се ползват до края на следващата 2024 та година.