Окончателно - депутатите отхвърлиха предложението данъчните оценки на имотите да се актуализират, с което ще се увеличи и данък сгради и такса смет. На второ четене НС трябва да гласува данъчните закони, които народните предсатвители не успяха да разгледат миналата седмица.

Предложението беше заложено в Закона да местните данъци и такси от финансовото министерство, по искане на Сдружението на общините. Така, ако местните власти не решат да вдигнат сами данък данък сгради и такса смет и догодина, ще пращаме колкото и през 2023-та година.