Общ проект за подобряване на сигурността в пограничните райони започват България и Турция. Той е на стойност над 1,7 млн. евро, като със средствата се предвижда да бъде закупено съвременно оборудване за структурните звена на държавите, ангажирани в противодействието на нелегалната миграция и да бъдат проведени съвместни обучения, демонстрационни дейности и работни посещения с цел обмяна на опит между вътрешните министерства на България и Турция.

Дейностите по него ще бъдат финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция" 2021-2027, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общата площ на зоната на сътрудничество обхваща около 29 000 кв. км.

В България тя е 14,99 на процента от цялата територия на страната, в Турция е 1,58 на сто.

Проектът "Повишаване на капацитета и подобряване на сътрудничеството на правоприлагащите органи на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол, Одрин и Къркларели в областта на миграцията“. Най-голям процент от сумата са отделени за област Одрин – 651 000 евро и Областната дирекция на МВР-Бургас -457 000 евро.

Целта е да се постигне по-ефективно функциониране на системите за управление на миграцията и процедурите по предоставяне на убежище от двете страни.

Границата между България и Турция е с дължина близо 288 км с действащи гранични контролно-пропускателни пунктове Капитан Андреево - Капъкуле, Лесово - Хамзабейли и Малко Търново - Дерекьой.