Военнослужещи от Българската армия ще извършат възстановително-ремонтни дейности по оградата на българо-турската граница и прилежащия към него път в изпълнение на решение на Министерския съвет от 12 октомври 2023 г.

Формирование от 20 военнослужещи с 10 единици техника от 55-ти инженерен полк - Белене от състава на Сухопътните войски започва работа по изпълнение на съвместния план на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за дейностите по извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по държавната граница и прилежащия път, съобщават от Министерството на отбраната.

В срок до 31 декември 2023 г. ежедневно ще бъдат извършвани строително-монтажни дейности по съоръжението от възпрепятстващ тип и възстановяване на прилежащия път.

Необходимите строителни и монтажни материали, стопански инвентар и оборудване се осигуряват от Главна дирекция „Гранична полиция“, в рамките на неусвоените финансови средства, одобрени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.