Шофьорите, които причинят катастрофа, ще купуват по-скъпа застраховка “Гражданска отговорност”. Застрахователните компании ще бъдат задължени да въведат система “бонус-малус”, така че шофьорите, които причиняват произшествия, да плащат повече от изрядните водачи. Това гласят промени в Кодекса за застраховането, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерство на финансите.

За въвеждането на система “бонус-малус” се говори от години. Идеята на застрахователите беше да има общи правила за даване на бонуси в цената на “Гражданска отговорност” за изрядни шофьори и общи правила за завишаване на цените за тези, които причиняват катастрофи. Дори беше разработен вариант, при който цената на полицата да зависи и от броя на фишовете за превишена скорост.

Сега проектът предвижда всяка застрахователна компания сама да въведе “бонус-малус” при определяне на цените на застраховката “Гражданска отговорност”. За целта компаниите ще трябва да използват данните в Гаранционния фонд, където регистрират всички претенции за плащания по застраховките “Гражданска отговорност” и “Каско”, пътнотранспортните произшествия и участниците в тях. Идеята е всеки застраховател сам да прецени дали да завиши цената на “Гражданска” с 10 или 20 на сто за шофьор, който направи катастрофа, или пък да дава отстъпка от 5-10% на водач, който не е предявявал претенции за изплащане на обезщетение. Застрахователите сами ще трябва да преценят дали да използват само данните за плащанията по “Гражданска отговорност” или и за тези по “Каско”. Някоя компания може да реши, че ако шофьор ползва обезщетение по “Каско”, защото си е ожулил колата, трябва да плати и по-скъпа “Гражданска”. Но така има опасност всички клиенти да се прехвърлят в застраховател, който не прилага такива утежнения в тарифата.

Цената на “Гражданска отговорност” може да нарасне и заради повишаване на лимити и такси. Предвидено е увеличение на минималната застрахователна сума, до която застрахователите изплащат обезщетения по “Гражданска отговорност”. За неимуществени и имуществени вреди в резултат на на телесно увреждане или смърт минималната отговорност на застрахователите ще бъде вдигната от 10,42 млн. лв., независимо от броя на увредените хора, на левовата равностойност на 6,45 млн. евро. За вреди на имущество лимитът ще бъде повишен от 2,1 млн. лв. на левовата равностойност на 1,3 млн. евро.

Освен това вноските в Обезпечителния фонд, който плаща обезщетения по полиците “Гражданска отговорност”, ако издалата ги компания фалира, да бъдат определяни като процент от цената, а не като фиксирана сума, както е в момента.
Промените предвиждат да бъдат приети наредби с правила за определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди. Като специално е премахнат текста, според който обезщетението за пострадал човек може да бъде определено от съда. Сега честа практика е застрахователите да дават малки обезщетения на пострадалите, които след това обжалват, за да определи съдът по-голямо обезщетение. С промените идеята е да бъдат въведени правила и ролята на съда да бъде премахната.