Общо 71 предупредителни протокола на учащи в 48 учебни заведения, разположени на територията на Бургаски регион, са съставени от полицейските служители в хода на превантивна кампания за ограничаване на тютюнопушенето сред подрастващи. Извършени са и множество проверки в търговски обекти за продажбата на тютюн, тютюневи изделия и техните производни на подрастващи до 18 години, като на управителите им или собствениците също са връчени протоколи за полицейско предупреждение, съобщават от полицията.

Към момента акцията се радва на огромна подкрепа от страна на родителите и педагогическите колективи, които се включват и със сигнали за места, ползвани от учениците за т.нар. „колективно пушене“ в междучасията.

Припомняме, че широкомащабните полицейски действия бяха предприети след искане до органите на реда, взето в средата на септември месец на работна среща между представители на училищните настоятелства и обществени съвети на учебни заведения, разположени на територията на Бургаска област.

Голямо одобрение получава и втората акция, осъществявана от страна на служителите на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас, а именно акцията по осъществяване на контрол за повишения шум при придвижване на МПС в градска среда.

За последната седмица на водачите на леки автомобили и мотоциклети, шофирани при липсата на шумозаглушители или с неизправни такива, са съставени общо 12 акта по Закона за движение по пътищата. Стартирали са и административно-наказателни производства срещу нарушителите, като ще се приложат предвидените принудителни административни мерки.

Проверките на служителите от сектор „Пътна полиция“ преимуществено са в тъмната част на денонощието на места, за които има данни, че се преминава с липсващи или неизправни шумозаглушители. На водачите се издават и връчват актове за установяване на административното нарушение, както и заповеди за временно спиране от движение на МПС - нарушител.

Полицейските служители на ОДМВР - Бургас осъществяват проверки и за изменения в конструкцията на моторните превозни средства, водещо до високи нива на шум - монтиране на специални шумоусилващи тръби, премахване на катализатор и шумозаглушителя. Направените изменения водят не само до нетърпим шум, но и до замърсяване на околната среда.

Санкцията, предвидена в закона за този вид нарушения е глоба в размер до 200 лева и спиране от движение на автомобила до отстраняване на неизправността. На санкция полежат и автомобили, които превишават нивото на шума поради техническа неизправност.