В Бургас започва мащабна кампания за ограничаване на пушенето сред учениците. Родители, учители и институции заедно ще се борят срещу тютюневия дим в дворовете на учебните заведения.

Обичайна гледка е учениците да се събират в двора на училището или около сградата, за да пушат. Как обаче това може да се промени и дали инициативата, поета от родителите, ще даде резултат в бъдеще, предстои да се види.

„Вече няколко години констатираме, че тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества е нещо, за което учители, родители, общински органи и държавни институции знаят, но няма ефективни действия“, каза Георги Иванов, който е баща на петокласник и деветокласник, както и един от инициаторите на кампанията.

Ето защо родители решават да обединят усилията си по смисъла на участието на гражданите в държавното и обществено управление. Така в началото на септември се ражда инициативата „Отговорни в училище“. Тя обхваща 35 училища в Бургас, но родителите смятат, че ще прерасне в национална.


„Очакваме по този начин да провокираме и законодателни промени. На първо време трябва да се обнови санкционния режим. Такъв режим трябва да има както за учениците, така и за родителите и учителите“, смята Георги Иванов.

„Проверки се правят непрекъснато в дворовете на училищата и прилежащите тротоари. Малко по-деликатна е ситуацията с лицата под 18 години – в закона е регламентиран реда за проверка. Ние това ще го изговорим с директорите на училищата. Предстои създаването на координационен механизъм, в който всеки ще си знае правата и задълженията“, коментира темата и Веселина Петрова от РЗИ-Бургас.

Източник и кадър bTV