Бургас е първия град в страната, в който ще се проведе среща дискусия относно значението на енергийните общности. Тя се организира от „Грийнпийс“ – България, а срещи ще има в още три центрове у нас.

Форумът е 26 септември от 19:00 до 20:30 ч. в Международния конгресен център, зала на ет. 3.

В хода на кампанията предстои да бъдат проведени дискусии в Пловдив (27- ми септември 2023г.) и Димитровград (28-ми септември 2023г.).

Основен фокус на срещите ще бъдат въпросите за Енергийните общности и възможността за тяхното създаване.

Какво са енергийните общности?

В днешния бързо променящ се свят имаме нужда иновативни решения за справяне с належащите екологични и икономически предизвикателства. Колективните усилия на Енергийните общности представляват обещаващ път към по-устойчиво бъдеще и независимост.

Енергийните общности представляват групи от хора с една обща цел – заедно да произвеждат енергия от възобновяеми източници. Те подсилват местната икономика, сплотяват хората и осигуряват независимост, без да вредят на околната среда и климата.

Използвайки потенциала на възобновяеми източници като слънчева и вятърна енергия, енергийните общности си осигуряват независимост от големите производители и разпределители на електроенергия. По този начин, от просто консуматори, хората се превръщат в производители. Получената енергия могат да използват за собствени нужди, могат да я съхраняват, да я отдават обратно в електропреносната мрежа, да я продават на други потребители и дори да я даряват на енергийно бедни домакинства.

Икономически, социални и екологични ползи от енергийните общности

Хората могат да разпределят разходите, свързани покупката и инсталирането на дадени електрически мощности. Така от една страна печелят от по-ниските си сметки, а от друга – от продажбата на излишъците от неизползвана енергия. Ставайки част от енергийна общност вие сами управлявате производството на енергия, осигурявайки си независимост и финансова стабилност.