Символът на славната история на Второто Българско царство - крепостта Русокастро събра днес ярки обществени личности за да станат посланици на развитието на културно-историческите богатства на района. Инфлуенсъри, влогъри, общественици и народни представители се събраха заедно на крепостта Русокастро, за да се потопят в историята, културното богатство и красотата на местността, която те първа ще играе ключова роля в развитието на община Камено. Освен възможностите за повишаване на привлекателността и популярността на мястото бяха обсъдени и теми за бъдещите му потенциални възможности. Събитието беше съчетано с националната медийна кампания „Да изчистим България за един ден“, което беше сред предизвикателствата за гостите. #Русокастренската крепост е най-важният културно-исторически и туристически обект в Община Камено. Издигната преди 1500 г. на стратегическа височина – природен феномен, контролирала най-важните пътища в Североизточна Тракия. Русокастро / Rusokastro влиза в историята с грандиозната битка от 18.07.1332 г., завършила с победата на цар Иван Александър над византийската армия. Много по-рано в подножието на хълма „Големия камък” траките са създали селище. В уникалната скала с причудливи кухини, древните извършвали свещени ритуали. Два жертвени камъка бележат пътя към пещерата „Русината дупка”. В дъното й „аязмо” събирало вода, използвана против „уроки”. Мястото се свързва с легендата за момата Руса, отвлечена от Змея. Днес крепостта е археологически паметник със статут "от национално значение". През последните 6 години Община Камено системно инвестира в развитието на обекта, чрез археологически проучвания, консервационни работи, проектиране и изграждане на туристическа инфраструктура. През 2022 г. Община Камено кандидатства с проект, за да продължи усилията си за създаване и промотиране на цялостен туристически продукт "Крепост Русокастро", чрез опазване, социализация и представяне на културното, природното и историческото наследство, част от територията на МИРГ Бургас-Камено. Настоящият проект „Местните общности в подкрепа на културния туризъм „Пурпурната крепост на Югоизтока” е финансиран по договор № МДР-ИП-01-126/23.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морски дело и рибарство 2014-2020 г., по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“. Сред целите е подобряване на достъпността за посетители, осигуряване на широк пряк и дигитален достъп до информация, създаване на допълнителна заетост на местното население и предлагане на тяхната продукция.