Омбудсманът на Бургас Тодор Стамболиев е изпратил писмо до директора на ОДМВР и до началника на сектор „Пътна полиция“ с искане за задълбочена проверка и контрол на техническото състояние на моторите. Поводът е, че много хора са подложени на тормоз от шума от мотоциклетисти в късните часове на денонощието.

„Множество сигнали още от началото на месец юни бяха подавани от наши съграждани, живущи в близост до основните пътни артерии с добра пътна настилка и без прекъсвания на пътното платно. Такива са пътните участъци по бул. „Стефан Стамболов“ до ново изградената зала „Арена“ в к/с “Изгрев“, както и в участъка от сградата на новата поща до светофарната уредба на ТОХ „Проф. д-р Асен Златарев“, бул. “Демокрация“ в к/с “Лазур“, ул. „Цар Симеон“ I, бул. „проф. Яким Якимов “, ул. “Транспортна“ и др.

Голяма част от хората, живущи в ЦГЧ и в близост до посочените пътни участъци знаят и почти ежедневно в късните часове на деня стават свидетели на кошмарните гонки и каскадьорски изпълнения от дузина мотоциклетисти. Зная, че Областна Дирекция на МВР са известени и вероятно се работи по всеки конкретен случай.

Вероятно има известна трудност при установяване на нарушителите, крият си номерата, мобилни са и е трудно да бъдат спрени, да бъдат установени нарушителите и да бъдат санкционирани. НО! Сигналите за шум от моторни превозни средства, по-специално от мотоциклети не спират.“, се казва в писмото.

Законът за защита от шума в околната среда, в чл. 19 посочва, че: „Министърът на вътрешните работи или определени от него длъжностни лица осъществяват контрол върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване, по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда в съответствие със Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му“. Освен контролът над скоростта, чието надвишаване води до административно наказание “глоба“, а в определени случаи даже и до отнемане на свидетелство за управление на МПС, съгласно нормата на чл.171 от Закона за движение по пътищата, органите на МВР имат право да прилагат и принудителна административна мярка, каквато е временно спиране от движение на пътно превозно средство, когато шумът възпроизвеждан от него е над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение, както и когато моторното превозно средство е със снети шумозаглушители - до отстраняване на неизправността.

„Тази проверка е изцяло в компетенциите на МВР!

В тази връзка моля да бъдат предприети съответните законови мерки и осъществен засилен контрол и проверка на техническото състояние на МПС от този вид.“, смята Стамболиев.