В непрестанна връзка сме с ръководството на ГДПБЗН и Областна администрация Бургас. За момента от нас беше поискана помощ само от доброволци, разполагащи със специализирана техника за действие в подобни условия, съобщиха от Националната асоциация на доброволците в Република България.

„Екипите, които разполагат с такава вече са на път към засегнаните райони. Поддържаме постоянен контакт с компетентните институции и ще споделяме информация при нужда и възможност за включване на още доброволци.

Апелираме за въздържане от пътувания в района на спонтанни доброволци и хора без квалификация и екипировка. В момента, в който обстановката позволява и бъде поискана такава помощ ще споделим информация незабавно.“, призоваха от асоциацията.