"Булгаргаз” внесе окончателно предложение за цена на газа през септември 2023 г. Дружеството определи сумата от 63,35 лева/MWh (без акциз и ДДС), на която ще продава природен газ на крайните снабдители и лицензираните лица за производство и пренос на топлинна енергия.

Както беше прогнозирано от страна на "Булгаргаз", по време на открито заседание на КЕВР, цената за септември е с около 6% по-висока от тази за предходния месец. Това се дължи на стойността на индекса TTF „месец напред“ за септември, която е с 19% по-висока от стойността на индекса за август.

Нова