Районен съд – Бургас попълни екипа си с трима нови съдии. Те встъпиха в длъжност в присъствието на Административният ръководител на съда, Евгени Узунов и съдия Анатоли Бобоков, ръководител на Наказателната колегия в институцията. Aнита Велева е изпълнявала длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Ямбол, а нейните двама колеги - Кристиян Попов и Димитър Стоянов, бяха младши съдии в Окръжен съд – Бургас през изминалите две години.

„Екипът на Районен съд – Бургас се запълни. Още по-хубавото е, че ние сме съдебна институция, която дава път за развитие на млади съдии“, изрази задоволството си председателят на съда, Евгени Узунов. Той приветства своите млади колеги, убеден, че Бургаският районен съд със своята динамика на работа и разглеждани съдебни процеси ще бъде добрата школа за тяхното професионално израстване.

Анита Велева е родена в гр. Плевен. От 2021 г. е доктор по Наказателно право на Юридически факултет при Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Има 5 години и 5 месеца стаж в органите на съдебната власт. Работила е в Окръжен съд – Плевен, изпълнявала е длъжността „Юрисконсулт“ в РИОСВ – Плевен, била е прокурорски помощник в Апелативна прокуратура – София и младши съдия в Окръжен съд – Ямбол.

Кристиян Попов е роден в град Стара Загора. Учил в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в родния си град. Магистър по „Право“, завършил Юридическия факултет на УНСС през 2019 г. Работил е като юрисконсулт, участвал в стаж на Софийски районен съд, по партньорска програма на УНСС и съда и стажантска програма „Фулбрайт“ в СРС, а от 2021 г. изпълнява длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд - Бургас.

Димитър Стоянов е родом от град Бургас. Учил в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ в град Бургас. Магистър по „Право“, завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2019 г. Усвоявал е практически знания в областта на правото с работата си като адвокатски сътрудник и юрисконсулт, а в последните две години младши съдия в Окръжен съд - Бургас.