„Администрацията на Община Бургас ще държи всяка фирма, която ползва общински ресурс, да има политика за привличане на млади хора и да отделя средства за обучението и квалификацията им. Това ще ги мотивира да се задържат и работят в Бургас", заяви кметът Димитър Николов на днешното заседание на Общинския съвет по време на приемането на Програмата за демографско развитие на общината. Документът, който е съобразен с националната стратегия, може и да звучи протоколно, но не и в Бургас. В местния парламент той предизвика дълга дискусия, а общото в изказванията бе, че трябва да задържим младите.

„С тази програма общинските съветници развързвате ръцете на администарцията и ни вменявате всеки рззходван лев да има акцент и по отношение на демографията. Тенденцията в Европа е такава, че населението застарява и раждаемостта намалява. България е в горната граница на тези тенденции. А в страната Бургас е позициониран малко по-добре от гледна точка на цифрите. Има една малка светлина в тунела, касаеща демографията в община Бургас и ако ние изпълним мерките в тази програма, тази тенденция може да бъде пречупена и минусът да стане плюс. Ние трябва да привлечем всички – университетите, бизнеса, неправителствените организации. Те са мощен фактор в подкрепа на такива политики. Ние трябва да направим така, че да позиционираме Бургас като град, в който младите да искат да останат да живеят, да се образоват, да се лекуват, да прекарват свободното си време. Механично ние не можем да повлияем на фертилността на жените в детеродна възраст, въпреки че сме първата община, която създаде свой фонд за подпомагане на инвитро процедури. Можем обаче да въведем и изпълняваме всички необходими мерки“, каза кметът Димитър Николов.

Програмата беше подкрепена с пълно мнозинство от Общинския съвет. Още преди нея местната администарция се стреми да привлича повече висши учебни заведения – тук отвори филиал на Националната художествена академия, а скоро ще зарабори и филиалът на Софийския университет. Позиционирането на IT фирми, което преди години изглеждаше немислимо, днес вече е реалност и офисите си в града местят все повече от опериращите в този сектор. По време на сесията не липсваха и изказвания, че младите хора в Бургас намаляват. Но беше припомнен и фактът, че сме една от малкото общини, които отварят нови училища и постоянно разкриват нови детски градини.