Установена е ВиК авария в Морската градина. Тя не позволява нормално обслужване на тоалетните и баните към басейн „Флора“. Затова той ще бъде затворен до решаването на проблема от страна на държавното дружество, съобщават от Община Бургас.