Проверката на цените на млечните продукти, която правят от Българската агенция за безопасност на храните и НАП, ще приключи до края на месеца, съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, цитиран от БНТ. Такива проверки ще има и за плодовете и зеленчуците, след което ще се направят предложения и за законови промени.

Инспектори на БАБХ и на НАП сега проверяват млечните продукти. На Консултативния съвет всички производители са поискали да има такива проверки и за плодовете и зеленчуците. Целта е да се установи как се разпределя добавената стойност от полето до рафта в магазина.

"И съответно ще ни даде повод за доста сериозни промени и законодателни. Така, че имаме доста работа и с народните представители, и в НС. Една институция не е достатъчна да направи необходимите промени, трябва доста по-комплексни промени и в други закони, както в закона за ДДС, така и в закона за храните, липсват ни регламенти за търговия със земеделска продукция", обясни Кирил Вътев - министър на земеделието.

Родното производство на плодове и зеленчуци е около 40% от продукцията на пазара. Това съотношение трябва да се промени е амбицията на министъра на земеделието Кирил Вътев. Решението той вижда в сдружаване на производителите, защото са малко тези, които са самодостатъчни да приложат всички стандарти, необходими за пазара на дребно.

"Подготвяме една програма за събирателни пунктове за плодове и зеленчуци с финансиране, с което искаме да насърчим сдружаването и кооперирането между производителите, така че и най-малкият и най-големият да имат равен достъп на пазара. Като в тези събирателни центрове продукцията им ще се окачествява, ще се калибрира, ще се опакова и ще отговаря на най-високите стандарти на пазара. Това е единственият начин и най-малкият да може да стигне до големите супермаркети", поясни министърът.

За него е сериозен проблем факта, че расте броят на хората, които се отказват от животновъдство и производство на зеленчуци и плодове.

"Това са хора, които напускайки този бизнес, не остават в България и това е най-страшното. Така, че редно е абсолютно всички в тази страна да се замислим и да се мобилизираме да обърнем процеса. Няма да е бързо, няма да е лесно, няма да е утре, но трябва да се започне", каза още Кирил Вътев.

Министър Вътев откри ловния сезон за пернат дивеч в Държавното горско стопанство "София" в "Челопечене". Бяха проверени документите на ловците от дружината, след което те отново чуха инструктаж за безопасност.

Източник: БНТ