Без тежки камиони по улиците днес, като нарушителите подлежат на санкция! Движението на товарни автомобили над 20 тона в часовия диапазон от 13 до 21 часа, когато температурата надвишава 35 градуса по Целзий днес е забранено. Това напомни кметът на Бургас Димитър Николов.

При такива условия тежките машини увреждат сериозно асфалтовото покритие на пътищата.

Община Бургас постави пътни знаци при входовете на града, които още веднъж да напомнят на водачите на товарни автомобили за въведеното ограничение.

„Призовавам ги да спазват правилата! При нарушения контролните органи са в повишена готовност да налагат санкции на нарушителите.“, добави Николов.