Николай Найденов е назначен за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Той е дългогодишен преподавател в УАСГ по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.