Ректорът на Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Христо Бозов обсъди с общински съветници, от морската община, големия потенциал за развитие на висшето училище.Представители на различните групи в местния парламент дискутираха образователната карта на страната и акцентираха върху предимствата на Югоизточния регион. Високият брой учащи в гимназии, на територията на област Бургас, е една от предпоставките за продължаване на положителния тренд във висшето образование.

В срещата се включиха председателят на Общинския съвет проф. д-р Севдалина Турманова, заместниците й Димо Грудев и Станимир Апостолов, както и съветници от различните профилирани комисии. Част от местния парламент е и зам.-ректорът на университета проф. д-р Сотир Сотиров.

Ректорът запозна присъстващите с визионерската си програма и в частност с работата по акредитацията на бъдещия Факултет по фармация. С подкрепата на Община Бургас, а вече и с тази на народните представители от региона, проектът търси своята реализация, която ще бъде от значение за цялата местна общност. Статистиката показва, че в България и в частност в Бургаска област, има необходимост от нови специалисти по фармация. В Европейския съюз са регистрирани 400 000 фармацевти, а в България 6669. Страната ни изостава по брой фармацевти в съпоставка с други европейски държави.

Проф. Христо Бозов разказа и за стратегията си за привличане на повече чуждестранни студенти, както и за развитие на научната дейност в посока реализация на науката в практиката, включително и създаване на собствени продукти.

Общинските съветници имаха възможност да се запознаят и със съвременната база, в която се обучават студентите в Медицинския корпус на Бургаския университет.