Всеки пети българин няма достатъчно пари, за да се храни правилно. 21,6% от българите не могат да си позволят на трапезата им през ден да има храна, съдържаща месо, риба или вегетарианския им еквивалент, обявиха от европейската статистическа служба Евростат.

Ако погледнем само хората с доходи под линията на бедност, се оказва, че близо всеки втори от тях, или 44,6%, не могат да си позволят да ядат месо или риба през ден. По този показател България е на последно място в ЕС. Близо до нас е Румъния, където 43% от хората с ниски доходи не могат да се хранят правилно. На трето място е Словакия с 40,5%. Във всички останали страни делът на хората, които нямат пари за правилно хранене, е много по-малък, показват данните на Евростат.

Линията на бедност, изчислена от Националния статистически институт за 2022 г., е 525,92 лв. Тя се определя като 60% от средни медианен доход. Той се изчислява като условни всички хора в страната бъдат подредени по размер на дохода и се вземе доходът на този, който се намира в средата на редицата. Под линията на бедност са били 1,571 млн. души, или 22,9% от населението на страната, показват данните от НСИ.

Линията на бедност в страната за 2022 г., изчислена от НСИ, ще остане официална линия на бедност чак от началото на 2024 г. За обществено обсъждане вече е пуснато предложение от 1 януари следващата година линията на бедност на нарасне от сегашните 504 лв. на 526 лв. Така официалната линия на бедност ще нарасне до реалната с две години закъснение, въпреки високата инфлация. Размерът на линията на бедност е изключително важен, защото от него зависят социалните плащания.

В България делът на хората, които не могат да си позволят правилно хранене, е близо три пъти по-голям от средното ниво за страните от ЕС. Общо за държавите от ЕС само 8,3% от хората нямат достатъчно пари, за да ядат месо през ден. Най-добре по този показател са в Люксембург (само 1,8% от хората не могат да се хранят правилно), Кипър (1,5%) и Ирландия (1,4%).