Община Бургас дава възможност за стаж в детските градини през лятото на студенти, които се обучават в специалностите педагогика и по медицина.

Освен натрупването на ценен практически опит за младите хора, това ще осигури непрекъсната работа на бургаските детски градини през лятото, което ще гарантира спокойствие за родителите.

„Програмите ни са важна стъпка към постигането на по-високо качество на образованието в Бургас, защото дават възможност на скоро завършили учители и медицински специалисти, и студентите по педагогика и медицина да започнат работа в реалната практика. По този начин те ще трупат професионален опит, а работата им ще бъде призната като стаж“, каза кметът Димитър Николов.

Стажовете са платени и ще бъдат през летните месеци юли и август, със срок най-малко от 20 работни дни. За завършилите учители се заплаща стартовата заплата за „детски учител“, а за студентите по педагогика и по медицина – 90 % от стартовата заплата за съответната позиция – „детски учител“ и медицински специалист в „Детско и училищно здравеопазване“. Студентите-стажанти ще работят под ръководството на наставници, а директорите ще имат възможност да избират доказалите се млади специалисти за временна или постоянна позиция.

В програма „Заедно за образованието“ може да се включат специалисти педагози с квалификация „детски учител“, студенти 4, 3 и 2 курс от специалности „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогики и чужд език“ и „Начална и предучилищна педагогика“, както и студенти от магистърски програми, даващи квалификация „детски учител“. Такива кадри се обучават в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и в Бургаски свободен университет – партньори на Община Бургас по програмата.

Още през първата година /2022 г./ в програма „Заедно за образованието“ участваха общо 64 дипломирани учители и студенти по педагогика.

Желаещите да се запишат за платен стаж това лято в програмата трябва да попълнят този формуляр:

https://forms.office.com/r/e8Fxn81T22

Стажовете за студентите по медицина и здравни грижи ще бъдат в здравните кабинети към детските градини, самостоятелните ясли и яслените групи към детски градини, а програмата за стажанти по медицина и здравни грижи е насочена изцяло към студентите от специалностите – „Лекар“, „Лекарски асистент“ и „Медицинска сестра“ в системата на общинското детско и училищно здравеопазване.

От нея могат да се възползват всички студенти от посочените специалности, подали заявление по образец с приложено към него уверение, издадено от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за завършен 2-ри /за медицински сестри/, 3 или 4 курс /за лекарски асистенти и лекари/. Документите следва да се подават в Деловодството на Община Бургас на адрес: ул. „Александровска“ № 26.