Кметът Димитър Николов издаде заповед за преминаване на бургаските детски градини в летен режим на работа. В нея изрично се упоменава, че при формиране на сборни групи в детските градини през летните месеци, броят на децата в смесената група не трябва да надвишава 25.

Организацията на летния режим в детските градини следва да включва още провеждане на сутрешна гимнастика и закалителни процедури на открито, осигуряване на благоприятни условия за престой на открито чрез сенници, шатри, постелки на сянка, осигуряване на подходящи места за съхранение на шишенцата с питейна вода на децата и подходящи играчки и пособия за игра навън.

Когато децата са вътре в градините, директорите трябва да осигуряват нормална температура в занималните и спалните помещения, предвид бързо покачващите се температури през летните месеци.

В заповедта на кмета изрично се казва още, че при обявяване на конкурс за вакантна длъжност в детската градина, в комисията по подбор задължително следва да бъде включен и родител /член на обществения съвет/.