Учениците от 7. и 10. клас се явяват днес на националното външно оценяване по математика. В МОН беше изтеглен вариант 2 на изпита по математика от НВО за 7. клас, съобщава БНТ.

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи.

18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни.

Две задачи са с кратък свободен отговор, а три изискват разширен свободен отговор.

Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две с разширен свободен отговор.

Изпитът продължава 90 минути. Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.