Домашен социален патронаж Бургас осъществява доставка на безплатен топъл обяд. Условията, на които трябва да отговарят хората, желаещи да им бъде доставена безплатна храна, са личният им доход да не е повече от 505 лв.

Желаещите трябва да получат, попълнят и подадат заявление-декларация (по образец) и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец) на адреса на Домашния патронаж на: ул. „Иван Богоров“ № 20, гр. Бургас, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

За допълнителна информация, можете да позвъните на телефон: 0879 656 612.