Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов разпореди 24-часово наблюдение на язовирите, за които отговаря Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Ще се проверява дали се спазват мерките за безопасната им експлоатация и доброто техническо състояние на стените и съоръженията към тях.

Наблюдението се налага заради проливните дъждове в много области на страната и прогнозата на НИМХ за опасни явления и предстоящи наводнения.

ДАМТН ще бъде в непрекъснат контакт с всички структури, които имат отношение и следят за състоянието и водните нива в язовирите. Предприети са всички превантивни мерки, вследствие на които ще се следят денонощно водните обеми на язовирите, съобщават от министерството.

Към момента няма аварийни ситуации с язовирни стени и съоръженията към тях при контролираните от ДАМТН.