С химна на “Детско полицейско управление” - Пазарджик, много подаръци и прекрасни емоции приключи поредния превантивен обучителен лагер, организиран от МВР и Върховният комисариат за бежанците към ООН в България и проведен в почивната база на МВР в Созопол.

В него се включиха 12 ученици от трети до шести клас, сред които три украинчета, две иранчета и едно момче от Куба, учещи в български училища. Шестте българчета са от Пазарджик и са част от инициативата „Детско полицейско управление”, провеждана от години на територията на цялата страна. Избрани са неслучайно, тъй като структурата на ДПУ – Пазарджик работи устойчиво през годините, обучавайки максимален брой подрастващи на възраст от 9 до 12 години.

В проведения в Созопол превантивен обучителен лагер бяха застъпени различни обучителни модули, целящи опазване живота, здравето, правата и имуществото на децата, формирането на умения и навици за правилно поведение в различни ситуации, нетърпимост към извършването на престъпни посегателства, понижаване извършването на противообществени прояви от и срещу деца и др.

Пет дни децата от двете групи се обучаваха и състезаваха в няколко модула:

- „Оказване на първа долекарска помощ”, осъществен със съдействието на представители на БЧК - Бургас,

- „Безопасност на движението по пътищата”

- състезателен модул по детска полицейска лична защита, реализиран от Спортната асоциация на МВР

- модул „Социални умения”, в който темите са разработени от Института по психология на МВР и насочени изцяло към намаляване агресията сред подрастващите.

Децата се състезаваха и в много игри на открито, както и в дисциплината „Най-добре подредена стая“.

Успешно приключилите обучението си малчугани получиха множество награди, осигурени от Върховният комисариат за бежанците към ООН в България, МВР, БЧК и Община Созопол, като наградите им бяха връчени от Началникът на Районно управление – Созопол – гл. инспектор Николай Ангелов, Началникът на противопожарната служба в Созопол ст. инспектор Димитър Русев, Инспектор Тодор Станков от „Пътен контрол“ към РУ – Созопол и кмета на община Созопол - Тихомир Янакиев.

В знак на благодарност за гостоприемството и прекрасните емоции подрастващите подариха ръчно нарисувана картина на управителя на МВР базата в Созопол – г-жа Валентина Терзиева, след което се включиха с огромен ентусиазъм в последните две изненади за тях – директно запознаване с материално- техническото оборудване на пожарните команди и полицейските патрули. В края на пребиваването си в Созопол учениците от ДПУ - Пазарджик подариха своите светлоотразителни жилетки на новите си приятели – чужденци, като си обещаха нови срещи и успехи в сферата на сигурността.