Правителството ще работи в тясно сътрудничество с администрацията на националния омбудсман. За това се договориха на първата си среща премиерът акад. Николай Денков и омбудсманът проф. Диана Ковачева.

Проф. Ковачева с тревога отбеляза големия ръст на жалбите от граждани, постъпили в нейната администрация през 2022 г. - над 15 000. Най-много сред тях са оплакванията от битовите услуги – ток, вода, топлофикация, но също така от дейността на частните съдебни изпълнители и на колекторските фирми. Решаването на част тези проблеми минава през законодателни промени, отбеляза националният омбудсман.

Тя запозна министър-председателя със своето становище по Законопроекта за несъстоятелност на физическите лица, внесен в Народното събрание от служебното правителство. Според нея той трябва да включва също малките длъжници и да се разглежда успоредно с бъдещия Закон за събиране на вземания по потребителски договори – т.нар. закон за колекторските фирми.

Омбудсманът има също бележки по готвения от служебното правителство проект за Закон за водоснабдяването и канализацията, който не обвързва цената на водата с нейното качество и въвежда допълнителна такса.

Проф. Диана Ковачева запозна премиера с новите задачи, които й бяха възложени с приетия неотдавна Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Омбудсманът ще одитира Комисията за защита на личните данни, към която се подават сигнали. За целта е необходимо да бъде увеличен капацитетът на неговата администрация.

Министър-председателят акад. Денков приветства активността на националния омбудсман и изрази надежда за ефективна съвместна работа в бъдеще.