За мен е чест да присъствам на тази церемония в първите часове от моя мандат като министър на вътрешните работи. Личната ми и професионална биографи са тясно свързани с Бургас и региона, затова съм горд, че първото официално събитие, на което присъствам като министър, носи толкова положителен заряд. За първи път от 13 години в щата на ГД „Гранична полиция“ се зачислява нов патрулен кораб. Той ще се включва, както в наблюдението на морската ни държавна граница, така и в съвместни операции с европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс. Това събитие е важно не само за България, но и за цяла Европа. Това каза в Бургас новият министър на вътрешните работи Калин Стоянов по време на официалната церемония по вдигане на флага и присвояване на име на новия граничен полицейски кораб „Балчик“, която се състоя на кея пред Морска гара – Бургас.

„Отговорността на страната ни е да обезпечава сигурността на външните сухопътни и морски граници на ЕС. Тази отговорност изисква много средства и усилия, човешки ресурс, механизъм за обмен на информация и сътрудничество. Няма държава, която да може да поеме сама тази тежка задача. Охраната на външните граници е обща кауза.

Корабът „Балчик“ ще изпълнява широк спектър от задачи – от противодействие на нелегалната миграция и трансгранична престъпност в териториалните води, до спасителни операции по море.“, каза още Калин Стоянов.

Това е първият кораб, получен от 13 години насам в резултат на изпълнен от Главна дирекция „Гранична полиция“ проект „Доставка на гранично-полицейски патрулен кораб – Оборудване за ФРОНТЕКС", финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Индикативна годишна работна програма 2018 на Фонд “Вътрешна сигурност”. В изпълнение на проекта е проведена обществена поръчка и е подписан договор между ГДГП и Baltic Workboats AS, Естония. Съгласно сключения договор, средствата за доставката на гранично-полицейския патрулен кораб са в размер на 30 580 851 лв.

Граничният патрулен кораб, построен в корабостроителницата на Baltic Workboats, е предназначен както за наблюдение на морската държавна граница на Република България, така и за участие в съвместни операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. В края на април 2023 г. той е доставен, извършено е обучение на служители на ГД “Гранична полиция” за експлоатация и обслужване на машините, механизмите, системите и оборудването му и в средата на май плавателният съд е приет и зачислен в щата на Главна дирекция “Гранична полиция”.

„За мен и екипа на ГД „Гранична полиция“ е чест и отговорност, че днес сме тук. Щастлива и горда съм, че съм кръстница на най-новия, на най-модерния кораб в България – кораб „Балчик“. Надеждната охрана, контролът и наблюдението на външните граници на ЕС, както и гарантирането на свободното придвижване в европейското пространство и пълното прилагане на шенгенските стандарти – това са предизвикателствата на днешния и утрешния ден, пред който се изправяме ние. Всички тук споделяме обща кауза – гарантиране на сигурността, разбирателството и неприкосвеността на морското пространство“, каза Росица Димитрова – директор на ГД „Гранична полиция“.