Продажбата на нагреваеми тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи овкусители да бъде забранена. Това предвиждат промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, които са пуснати за обществено обсъждане от служебното правителство.

Забраната ще се отнася за всички нагреваеми тютюневи изделия без значение в коя от съставните им части са ароматите, като например филтри, хартия, опаковки, капсули или други технически елементи, даващи възможност за промяна на мириса или вкуса на съответните тютюневи изделия или интензитета на техния дим или аерозол.

С промените в закона се предлага върху потребителските опаковки на нагреваемите тютюневи изделия да се поставят здравни предупреждения.

С промените се цели да се постигне пълно съответствие на националното законодателство с правото на ЕС, регламентиращо производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, гласят мотивите.