Общинският съвет на Бургас позволи да бъдат отпуснати 53 000 лв. на ОУ „Христо Ботев” в кв. Сарафово за ремонт на помещения и обособяване на класни стаи за нуждите на приема в 1-ви клас. Средствата са от бюджета на Общината и ще бъдат отпуснати по предложение на кмета Димитър Николов, който входира извънредна докладна.

Общинският съветник от БСП Христо Панайотов заяви, че проблемът трябва да се реши генерално с нова сграда и поздрави общината за това, че работи в правилната посока.

„Внесох тази докладна в последния момент, но нямах друг шанс. Една паралелка се оформи като свръх прием, а една паралелка от 4 клас излиза, което означава, че спешно трябва да подготвим две класни стаи. Едната е вътрешна стая без прозорци и се налага да избиваме прозорци и да правим нова вентилация. Втората буквлано ще изградим във физкултурния салон. КСС-та са близо 38 000 лв., необходими са допълнителни средства за дигитални екрани и оборудване. Обследваме и нов терен за следващо училище, като усилено изграждаме новата сграда в кв. Сарафово”, каза кметът Димитър Николов.

Той информира съветниците, че срещат затруднения за терена на ново училище в Крайморие.

„Теренът е собственост на Министерство на образованието, което го е предоставило в активите на държавно дружество „Летни лагери и отдих” и в момета дружеството и министерството не могат да намерят формула, по която да ни го предоставят - включително и продажба. Започнахме спешно делене на имот в две части, за да изградим училището в единия терен, а другият да остане собственост на това дружество. И там получихме обструкции, затова започнахме да обследваме нов терен. Това е тема, която за много общини в България е нереална, защото имат свиване на броя на паралелките, при нас е обратно. Това не се дължи на повишаване на раждаемостта, а на механичният прираст и привличане в Бургас на млади семейства от другаде, включително и чужденци. Може би това е оценка за качеството на училищното образование и общинска собственост”, заяви кметът Димитър Николов.