На 22 май 2023 г. в деловодството на Висшия съдебен съвет е депозирано второ предложение от членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за установяване на основание за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от длъжността „главен прокурор“, съобщи БНТ.

Посочват се действия, които накърняват престижа на съдебната власт – чл. 129, ал. 3, т. 5, предложение последно от Конституцията на Република България.

Уточнява се, че той демонстрира поведение, което е в противоречие с въведените стандарти в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което е институционално задължение за тях, както при упражняване на професионалната им дейност, така и в личния живот.

Предлага се Пленумът на ВСС да предложи на Президента на Република България предсрочното освобождаване на Иван Гешев от длъжността „главен прокурор“.

Второто предложение е подписано от членовете на прокурорската колегия на съвета Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова и Георги Кузманов. Те са част от подписалите и първото искане, по чиято допустимост предстои Висшия съдебен съвет да се произнесе в четвъртък. Вчера стана ясно, че срещу Чапкънова и Кузманов са постъпили сигнали в прокуратурата и е образувана предварителна проверка за основателността им.