Апелативен съд – Бургас потвърди присъда в размер на 16 години „лишаване от свобода“ на Юмер Ю., признат за виновен в умишленото убийство на 71-годишния Михаил М., извършено в село Дъскотна на 2 август 2021 година. Престъплението е осъществено около 03:40 ч. до селска чешма, като е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост , заявяват от съда.

Подсъдимият и жертвата живеели близо един от друг в село Дъскотна, община Руен и имали от години вражда. Подсъдимият Юмер Ю. (21г.) обвинявал пострадалия за извършени според него противоправни и аморални действия действия със сестра му, останали ненаказани. Подсъдимият неколкократно извършвал нападания над пострадалия и имуществото му, имал и условна присъда за нанесена на Михаил М. средна телесна повреда. Вечерта преди престъплението Юмер Ю. и баща му пили алкохол,след като баща му си легнал той излязъл към центъра на селото. Около 03:30 часа на 02.08.2021г. тръгнал да се прибира, когато до „селската долна чешма“ видял автомобила на пострадалия. Михаил М. бил сам в колата и гледал в телефона си. Под влияние на алкохола и на натрупания негативизъм към пострадалия, Юмер отишъл до близката стопанска постройка взел оттам дървен прът и се върнал до автомобила. Счупил стъклата на предните врати и след като възрастния мъж излязъл и побягнал подсъдимият го догонил в близост до моста пред чешмата. Там му нанесъл силни удари с пръта в главата и тялото, продължил да удря и когато пострадалият паднал на земята и викал за помощ. Накрая подсъдимият го довлякъл до моста над реката и с крак го прекатурил в дерето под моста. Мостът бил с височина 3,70 метра.

Първоинстанционната присъда е обжалвана пред въззивната инстанция от защитника на подсъдимия, който настоява в жалбата си и в съдебното заседание за преквалификация на обвинението и намаляване на наказанието. Държавният обвинител пледира за потвърждаване на присъдата.

В постановения съдебен акт апелативните съдии обсъждат твърденията на защитата, че причина за престъплението е отправената обидна реплика от жертвата, довела да състояние на силно раздразнение у подсъдимия и последвалото му поведение, които според защитника съответства на чл. 118 от НК.

При направения собствен анализ на събрания доказателствен материал, въззвният състав е стигнал до извода, че не е налице неправомерно поведение на жертвата в посочените от закона форми, което да е предизвикало у подсъдимия състояние на силно раздразнение.

Обективно пострадалият не е сторил нищо, което да бъде оценено като физическа или вербална агресия, посочват апелативните съдии. Налице е умишлено убийство извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост - чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. второ и трето, вр. чл. 115 от НК.

„Деянието е с изключително висока степен на обществена опасност. Висока е и степента на лична опасност на подсъдимия, проявяваща се чрез избрания начин на осъществяване на престъплението и предвид обремененото му съдебно минало”, посочват магистрати.

Втората инстанция е отбелязала, че при определяне на наказанието е възприет много сериозен превес на смекчаващите вината обстоятелства, като така отмерения размер на наказанието е близък до минималния предвиден по закон. Евентуалното определяне на по-леко наказание не би било съответно на обществената опасност на извършеното престъпление, данните за личността на подсъдимия и не би било достатъчно за постигане на целите на наказателната превенция и конкретно поправянето и превъзпитанието на подсъдимия.

Решението на Апелативен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд на Република България.