Комплексен онкологичен център продължава да се развива с бързи темпове и вече е школа за собствени кадри – както за лекари, така и за медицински сестри. Последните също могат да вземат специалност включително по уникално за България направление.

„Получихме оценка от Aкредитационната комисия за обучение на студенти и специализанти, като становището на Консултативния съвет е изцяло положително по това, което бяхме заявили. В края на миналия месец министърът на здравеопазването издаде заповед, с която нашият Комплексен онкологичен център е одобрен да извършва следдипломно обучение на лекари по следните специалности: „Акушерство и гинекология”, „Анестезиология и интензивно лечение”, „Гастроентерология”, „Клинична лаборатория”, „Лъчелечение”, „Медицинска онкология”, „Нуклеарна медицина”, „Образна диагностика”, „Обща и клинична патология”, „Урология” и „Хирургия”. Имаме право да извършваме и дейности по клинично обучение на студенти по медицина и клинично обучение на студенти от професионално направление „Здравни грижи” по следните специалности: „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Лекарски асистент”, „Медицински лаборант” и „Рентгенов лаборант””, съобщи за Бургасинфо управителят на КОЦ Бургас проф. Христо Бозов.

Иновативното в тази акредитация е, че КОЦ Бургас ще предлага възможност за специализация на медицинските сестри, като в тази насока проф. Бозов е предвидил и стимули.

„Ще извършваме нещо, което е уникално за страната - обучение на медицински сестри по няколко специалности. Една от тях е „Анестезиология и интензивно лечение" за медицински сестри и акушерки, втората е „Операционна и превързочна техника” за операционни сестри, но тук могат да кандидатстват и акушерки. Третата специалност е „Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания”, което е уникално за страната. Аз специално не знам на друго място да има лечебно заведение, което в такъв обем да извършва обучение в специалности на медицински сестри, а също така и за следдипломно обучение на лица с висше немедицинско образование по специалността: „Медицинска радиологична физика”. Това са физиците, които работят с апаратите за лъчелечение и въобще в областта на образната диагностика и на нуклеарната медицина”, заяви проф. Бозов.

Комплексната акредитационна оценка е за срок от 5 години. Това е от огромно значение за сегашното и за бъдещото развитие на КОЦ Бургас, тъй като вече е база на Медицинския факултет и на Факултета по обществено здраве и здравни грижи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

„Така освен че сме база за клинично обучение на студенти, имаме възможност да обучаваме и специализанти по 11 медицински специалности. Досега имахме право само на две - „Лъчетерапия” и по „Медицинска онкология”, така че КОЦ става подходящо лечебно заведение за обучение не само за млади лекари, но и за медицински сестри. Обучение, което към момента беше някак си пренебрегвано от сестрите, защото те нямаха интерес да се развиват в тази посока. Лекарите имаме такъв интерес да извършваме следдипломно обучение, защото повечето изисквания от Националната здравноосигурителна база са свързани с това да имаме специалност. Само специалистите могат да работят с Касата. Освен това при нас е естествен път от завършването на медицинския университет до придобиването на специалност, докато при медицинските сестри няма някакви особени стимули. В тази връзка аз като управител поех ангажимент тези медицинските сестри, които вземат такава специалност, да получават бонус към заплатата, както лекарите получават. Така или иначе това ще даде възможност и на медицинските сестри да имат път за развитие за самоусъвършенстване и по този начин ще се подобри качество на лечебния процес”, сподели проф. Бозов.

По време на неговото ръководство КОЦ Бургас отчита добри финансови резултати, особено в последните 2 години – над 1 милион лева, което е изключение за повечето лечебни заведения. От Онкологичния център обаче използват тези средства за пациентите, като инвестират в оборудване.

„Можем да си позволим да реинвестираме половината от тази печалба в медицинска апаратура, която след това пак ще донесе надяваме се допълнителна печалба, но всичко това е свързано най-вече с нашата основна мисия - лечението на онкоболните пациенти. В тази връзка на тази Общинска сесия съм подал докладна записка за закупуване на рентгенова тръба за скенера на ПЕТ системата, който за 2 години се изчерпва, и за най-модерна апаратура в гастроентерологията, с която могат да се откриват тумори не само в областта на стомаха, но и на тънките и дебелите черва. Очакваме да завършим процедурата за доставката на най-модерната 4D техника за лапароскопска хирургия, което на практика ще затвори кръга в диагностиката, профилактиката и лечението на онкологичните заболявания в храносмилателната система”, заяви управителят на КОЦ Бургас проф. Христо Бозов.