Европейската комисия одобри помощ в размер на 50 млн. лева, която ще даде на "Български пощи", дружество с над 3000 офиса в страната, с над 8500 души персонал, съобщава БНР.

Компанията има спешна нужда от ликвидност заради инфлацията и нарасналите разходи, свързани с работата ѝ.

ЕК посочва, че тази мярка ще помогне да продължи изплащането на пенсиите, както и за продължаването на универсалните пощенски услуги, които са в интерес на българската икономика и население. Ликвидността ще бъде осъществена под формата на заем.

България е поела ангажимент да изплати заема след шест месеца. "Български пощи" пък трябва да предоставят план за преструктуриране, който да бъде надежден в дългосрочна перспектива. Планът трябва да бъде оценен и одобрен от Европейската комисия.