Пролетната академия за данъци и мита на Стопански факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гостува в Бургас. Форумът ще продължи два дни - 26 и 27 април, днес и утре. Той се провежда в КЦ "Морско казино", а лектори са водещи специалисти в сферата на европейската митническа политика, данъчното облагане с преки и косвени данъци, международното данъчно облагане, решенията при данъчни спорове и спогодбите в ЕС.

Събитието откри доц. д-р Цветан Мадански - преподавател по митнически и данъчен контрол в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

*След няколко месеца Софийският университет официално ще разкрие първия филиал в своята история, който ще е с бургаски адрес. Продължават разговорите за броя на специалностите, които да се изучават тук. И университетът, и Община Бургас имат желание те да са повече от първоначално обявените.