Четирима прокурори от Апелативна прокуратура - Бургас получиха специално признание за приноса си към развитието на висшето юридическо образование и правна наука. Те бяха удостоени с почетни грамоти от проф.д.н. Мария Нейкова – декан на ЦЮН в Бургаски университет.

Отличени бяха прокурор Йовита Григорова – зам.-административен ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас, както и нейните колеги Йорданка Дачева, Красимира Кателиева и Георги Ханджиев. Наградите бяха връчени по повод Деня на Българската конституция и професионален празник на юристите в България.

Припомняме, че отличените прокурори проведоха лекции и дискусии с повече от 100 студенти в специалността „Право“ на Бургаския свободен университет. Срещите бяха проведени през м. ноември 2022 г. в сградата на университета.

Дискутираните теми бяха свързани с престъпленията против собствеността, административните нарушения, пътно-транспортните престъпления, престъпленията против данъчната система и трафика на хора, като студентите сами бяха посочили интересуващите ги области в наказателното право. Бъдещите юристи получиха преки и непосредствени впечатления за теоретичната страна на отделните престъпни деяния, но и за практическите действия, извършвани от наблюдаващите прокурори по различните казуси за разследване по досъдебните производства.

Лекционният курс с участие на прокурори от Апелативен район – Бургас ще продължи и през настоящата година, като студените ще се запознаят пряко с прокурорската работа по нови казуси от наказателноправната тематика.