Днес в 10:02 часа шести енергоблок на АЕЦ ”Козлодуй” беше включен в националната електроенергийна система. Блокът беше спрян на 15 април за изпълнение на планирани превантивни дейности, свързани с индикации за пропуск на топлоносител, съобщиха от атомната електроцентрала.

След извършване на необходимите работи по локализиране и отстраняване на пропуска са направени тестове и изпитания на оборудването, предвидени съгласно изискванията за безопасна експлоатация. Проверките потвърждават работоспособността на съоръженията и системите.

В съответствие с технологичния регламент натоварването на блока се извършва поетапно и ще продължи до достигането на пълна мощност.

Другият блок на АЕЦ "Козлодуй" – пети енергоблок, работи съгласно графика за електропроизводство.